Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Archive for Tháng Sáu 2008

Ánh mặt trời có thể tốt cho mắt

leave a comment »

Việc cho mắt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể là một nhân tố quan trọng giúp tránh cận thị (short-sighted), là một phát hiện mới của các nhà khoa học Úc. Phát hiện này đã được trình bạy tại cuộc họp về Khoa Học Nhìn và về Mắt của Úc (Australian Opthlamic and Visual Science Meeting) tại Canberra.

Tham khảo:

http://www.abc.net.au/science/articles/2007/12/05/2110197.htm?site=science&topic=latest

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Sáu 15, 2008 at 9:04 sáng

Posted in Linh tinh

A curriculum for bioinformatics

leave a comment »

Bài viết của Russ B. Altman giới thiệu về những yêu cầu trong đào tạo binf. Bioinformatics Vol. 14, no. 7, 1998. (pg 549 – 550)

Written by vietnamen

Tháng Sáu 14, 2008 at 3:22 chiều

Posted in Tin Sinh học