Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Xterm

with 2 comments

Xem shell-script, Xmonad.

Gnome-terminal là CLI (command-line interface) mặc định của Gnome. Bài viết này nhằm nói về Xterm – một option khác cho CLI. Câu trả lời cho “tại sao dùng Xterm?”  là “nó rất gọn nhẹ, chiếm chưa tới 1MB bộ nhớ, so với 3MB của Gnome-terminal và 8MB của Konsole.

Tuy nhiên, cấu hình mặc định của Xterm rất khó nhìn. Ta cần chỉnh sửa nó.

Keep environment variables

Để đảm bảo các environment variables và các thiết lập khác trong ~/.bashrc không mất đi trong Xterm, thêm vào dòng lệnh

source ~/.bashrc

vào trong file ~/.bash_profile

Edit the configuration file in ~/.Xsessions

File cấu hình của Xterm là ~/.Xsessions

! this are Xresources to make xterm look good
! put into ~/.Xresources
! after changing contents, run xrdb -merge .Xresources
! gentoo has a bug so that it doesnt read it when X starts,$
! command to /etc/xfce4/xinitrc (top) and be happy.

!xterm*background: Black
!xterm*foreground: Grey
xterm*font:   -Misc-Fixed-Medium-R-Normal--20-200-75-75-C$
!xterm*font:    -misc-fixed-medium-r-normal--18-*-*-*-*$
!xterm*iconPixmap: ...
xterm*iconPixmap:    /usr/share/pixmaps/gnome-gemvt.xbm
xterm*iconMask:     /usr/share/pixmaps/gnome-gemvt-mask$
!XTerm*iconName: terminal
!Mwm*xterm*iconImage: /home/a/a1111aa/xterm.icon
XTerm*loginShell: true
XTerm*foreground: gray90
XTerm*background: black
XTerm*cursorColor: rgb:00/80/00
XTerm*borderColor: white
XTerm*scrollColor: black
XTerm*visualBell: true
XTerm*saveLines: 1000
!! XTerm.VT100.allowSendEvents: True
XTerm*allowSendEvents: True
XTerm*sessionMgt: false
!XTerm*eightBitInput: false
!XTerm*metaSendsEscape: true
!XTerm*internalBorder: 10
!XTerm*highlightSelection: true
!XTerm*VT100*colorBDMode: on
!XTerm*VT100*colorBD: blue
!XTerm.VT100.eightBitOutput: true
!XTerm.VT100.titeInhibit: false
XTerm*color0: black
XTerm*color1: red3
XTerm*color2: green3
XTerm*color3: yellow3
XTerm*color4: DodgerBlue1
XTerm*color5: magenta3
XTerm*color6: cyan3
XTerm*color7: gray90
XTerm*color8: gray50
XTerm*color9: red
XTerm*color10: green
XTerm*color11: yellow
XTerm*color12: blue
XTerm*color13: magenta
XTerm*color14: cyan
XTerm*color15: white
XTerm*colorUL: yellow
XTerm*colorBD: white
!XTerm*mainMenu*backgroundPixmap:   gradient:vertical?dim$
!XTerm*mainMenu*foreground:     white
!XTerm*vtMenu*backgroundPixmap:    gradient:vertical?dim$
!XTerm*vtMenu*foreground:       white
!XTerm*fontMenu*backgroundPixmap:   gradient:vertical?dim$
!XTerm*fontMenu*foreground:      white
!XTerm*tekMenu*backgroundPixmap:   gradient:vertical?dim$
!XTerm*tekMenu*foreground:      white
!XTerm Profiles (idea from dag wieers)
XTerm*rightScrollBar: true

Sau khi chỉnh sửa theo ý thích, hits:

xrdb -merge .Xresources

Một cách để tăng/giảm font-size tức thời là giữ  Ctrl + right_mouse_click và chọn Tiny, Small, Medium, Large, Huge.

References:

 1. http://www.fak3r.com/2006/02/23/howto-usable-xterm-configuration/
 2. http://linuxhelp.blogspot.com/2005/10/configuring-xterm-in-linux.html
Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Tư 25, 2009 lúc 4:09 chiều

Posted in Living better with Ubuntu, Tin học

Tagged with

2 phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] (optional) Trong GNOME, terminal emulator là gnome-terminal. Trong Xmonad, terminal emulator là xterm. Xterm đơn giản và gọn nhẹ hơn Gnome-terminal. Nếu ai thích gnome-terminal –> […]

 2. […] a comment » Xem Xterm, Xmonad, […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: