Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Viết codes trong Emacs với Emacs Code Browser (ECB)

with one comment

Bài viết này nhằm tổng hợp và giới thiệu một số kinh nghiệm viết code dùng ECB-minor-mode trong Emacs.

ECB được tích hợp vào emacs nên việc cài đặt là không cần thiết. Tuy nhiên, để đảm bảo có version mới nhất, bạn nên tự cài đặt bằng cách download từ sourceforge.

Sau đó, bạn chỉ cần khai báo trong file cấu hình ~/.emacs nội dung sau

;; ECB = Emacs code browser
(add-to-list ‘load-path “~/.emacs.d/share/ecb-snap”)
(require ‘ecb)

Sau đó, mỗi lần soạn thảo code, bạn run ecb bằng lệnh: M-x ecb-minor-mode

Một số thiết lập cần chỉnh sửa với ECB:

 • path to source code

M-x customize-option <RET> ecb-source-path

Bạn thêm vào đường dẫn đến sources, điều này giúp ECB scan source files nhanh chóng. Đặc biệt ECB hỗ trợ remote coding, cho phép bạn chỉ định remote folder dùng TRAMP, ví dụ:

/ssh:username@machine:/path/to/source/

Code nagivation

Chức năng jump đến một subroutine/funciton chưa có trong ECB, bạn nên dùng etags

Tại thư mục cao nhất của source trees, chạy dòng lệnh

find . -name ‘*.[chCH]’ | xargs etags

Một số options của etags có thể sử dụng

 • –language=lang_name với lang_name có thể là auto, fortran, …
 • –include=file: chèn một tag file khác vào tag file được tạo ra

Sau đó, run/restart emacs và nhấn: M-x visit-tags-table <RET>

Bạn nhập vào đường dẫn đến tag-file

 1. Để nhảy đến một function nào, chỉ việc nhấn M-. (Meta-dot) và nhập vào tên của function/subroutine.
 2. Sau đó, để nhảy trở về vị trí cũ, bạn chỉ việc nhấn M-* (Meta-star)

Để đảm bạo, mỗi lần bạn compile thì updated etags file được tạo ra, trong makefile, bạn có thể tự tạo ra 1 target nhằm tạo tag-files với rule

etags:
    find . -name '*.[chCH]' | xargs etags

hoặc

tag:
    etags $(SRC)

với SRC là variable chứa thông tin tên mọi source files

NOTE: Hướng dẫn ở trên dùng cho file có đuôi .c hoặc .h và ở trên dùng regular expression để kết hợp 2 loại file vào 1. Nếu cho ngôn ngữ khác, bạn nên dùng extension tương ứng (ví dụ: .f95)

Function name auto complete

Bạn bind chức năng này với phím Ctrl-tab nếu đưa nội dung sau vào ~/.emacs

(add-hook 'c-mode-common-hook
    (lambda ()
        (define-key c-mode-map [(ctrl tab)] 'complete-tag)))

Harmonia

http://harmonia.cs.berkeley.edu/harmonia/projects/harmonia-mode/doc/index.html

References:

 1. http://ecb.sourceforge.net/docs/Remote-directories.html
 2. http://www.coverfire.com/archives/2004/06/24/emacs-source-code-navigation/
 3. http://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Tags.html
 4. http://www.linuxjournal.com/article/153
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Ctags
Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Bảy 17, 2009 lúc 10:36 sáng

Một phản hồi

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] Xin xem bài viết ECB. […]

  Emacs « Vietnamen’s Weblog

  Tháng Bảy 17, 2009 at 10:38 sáng


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: