Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Commands hay dùng trong xUnix (1)

leave a comment »

Bài viết này nhằm giới thiệu những lệnh hay dùng NHẤT,  theo thói quen của bản thân người viết.

Tìm giúp đỡ

Một lệnh có rất nhiều tham số có thể sử dụng, ví dụ: ls -d hay ls

Để tham khảo lúc cần thiết, ta dùng lệnh man[ual]

man <tên lệnh cần tra>

Nếu bạn không nhớ rõ tên lệnh, bạn có thể tìm kiếm tên đầy đủ của nó, từ một phần tên mà bạn nhớ, dùng lệnh apropos

apropos <keyword>

NOTE: việc tìm kiếm là case-insensitive

Liệt kê nội dung folder

Liệt kê ta dùng lệnh ls (list), mặc định là liệt kê thư mục hiện tại.

ls 
ls /path/to/folder

Trong xUnix-based OS, việc dùng regular expression giúp cho đơn giản hóa nhiều tác vụ, e.g. ta có thể chỉ liệt kê một số file theo yêu cầu

ls *.txt

Liệt kê nội dung file

Với các file dạng text, ta có thể liệt kê nội dung chúng ra màn hình terminal dùng một trong các lệnh

less <filename>


cat <filename>

more <filename>

Sao chép file/folder

Sao chép là một tác vụ rất hay dùng, ta dùng lệnh cp (copy) chung cho file/folder.

cp path/to/file1 new/path/
cp path/to/file1 new/path/newfilename

Trong xUnix-based OS, việc dùng regular expression giúp cho đơn giản hóa nhiều tác vụ, chẳng hạn copy files có tên tuân theo một qui luật nào đó

Ví dụ: file1, file2, file3, … file10

cp file[1..10] new/path/

Đổi tên file/folder

Việc đổi tên dùng lệnh mv (move)

mv <oldname> <newname>

Xóa file/folder

Việc xóa dùng lệnh rm (remove)

rm <filename>
rmdir <folder>

Với thư mục, nếu chưa trống, ta cần dùng thêm tham số -rf (recursive, force)

rm -rf <folder>

CHÚ Ý: Các lệnh trong xUnix-based OS là không thể hoàn lại. Nếu bạn đã lỡ xóa file, ví dụ, thì sẽ mất file vĩnh viễn, không thể phục hồi. Vì thế, cần cẩn thận thao tác.

Tìm kiếm file/folder

Tìm kiếm là một tác vụ rất hay dùng, ta dùng lệnh find. Nó sẽ tìm kiếm đến mọi thư mục con của thư mục chỉ định để tìm file có tên thỏa mãn yêu cần đặt ra.

find /folder -name <filename> -print

NOTE: Thư mục hiên tại được đại diện bằng dấu chấm (.)

Logout user

pkill -u <user-name>
pkill -KILL -u <user-name>

 

Pipelining

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Tám 21, 2009 lúc 12:24 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: