Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Archive for the ‘Microsoft Office’ Category

Một số kinh nghiệm tránh bị lỗi trong Microsoft Word

leave a comment »

1. Error message:

  • The disk is full or too many files are open.”
  • Word cannot save or create this file. The disk may be full or write-protected. Try one or more of the following:
    *Free more memory.
    *Make sure that the disk you want to save the file on is not full, write-protected, or damaged.

Đây là thông báo lỗi dù PC của mình vẫn còn trống và dư rất nhiều memory. Theo kinh nghiệm thu thập được sau mấy ngày vật lộn, lỗi này xuất phát từ việc có quá nhiều “OLE embedded object”, mà cụ thể là file word chứa quá nhiều công thức toán.

Giải pháp để rút kinh nghiệm là:

* Khi biên soạn công thức, tránh tình trạng copy nguyên công thức dưới dạng object từ nơi này sang nơi khác. Mà hãy double-click vào công thức đó để open MathType window, tô đậm toàn bộ công thức rồi copy dưới dạng text. Sau đó, create new Equation và paste công thức đó vào.

* Khi thêm equation reference, thông thường MathType hay Word sẽ tiến hành qui trình scan toàn bộ file. Điều này cũng dễ gây ra lỗi “Error! Objects cannot be created from editing field codes.” Giải pháp tốt hơn là:

– nếu equation này lần đầu được tham chiếu, cut nguyên equation đó ra file mới, chọn tham chiếu đến equation đó, sau đó chép cả 2 vào lại vị trí cũ, chỉ việc tô đậm vùng text nhỏ chứa equation và tham chiếu rồi bấm F9. Tất cả sẽ được update công thức nhanh chóng, thay vì phải scan lại toàn bộ file.

– nếu equation này đã được tham chiếu ít nhất một lần rồi: công đoạn chỉ đơn giản là copy tham chiếu đó sang nơi cần tham chiếu lại.

Một giải pháp khác là chọn “open and repair” trong Word đối với file bị lỗi. MS Word sẽ sữa chữa các liên kết và cho phép ta lưu file lại, đồng thời chú ý tìm các OLE object bị lỗi (biểu thị bằng thông báo lỗi dạng text trong file là “Error! Objects cannot be created from editing field codes“) và tự chỉnh sửa bằng tay.

Giải pháp tốt nhất là chuyển sang MS Word 2007. Mọi lỗi đề cập đều không xảy ra 🙂

2. Error message:

  • Error! Objects cannot be created from editing field codes.

Giải pháp là right-click vào đoạn text trên, vào Equation – chọn Edit. Sau đó click chuột ra một nới khác. Equation sẽ được hồi phục.

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Bảy 29, 2008 at 3:57 sáng