Vietnamen’s Weblog

Time, Chances, Diligence, Intelligence: which is the most important?

Posts Tagged ‘công cụ nghiên cứu

Công cụ dạy học và nghiên cứu

leave a comment »

Secondary school

Quantum Science Across Disciplines (QSAD):

http://qsad.bu.edu

Phần mềm giúp học sinh hiểu rõ hơn về khoa học lượng tử, với cách nhìn của một học sinh cấp 2-3.

Physics

ABINIT

http://en.wikipedia.org/wiki/ABINIT

Phần mềm

  1. tính tổng năng lượng, mật độ điện tích, cấu trúc electron của 1 hệ thống tạo bởi các electron và hạt nhân dùng DFT (density function theory), pseudopotential…
  2. tối ưu hoá cấu trúc hình học (3D) dựa vào DFT forces, stresses
  3. MD simulation

Chemoinformatics & Bioinformatics

Chemistry Development Kit (SDK)

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/cdk/index.php?title=Main_Page

A Java library

  1. 2D structure diagram editor, layout
  2. 3D rendering
  3. support various format (Chemical Markup Language, SMILES, MDL, InChl)
  4. modeling
  5. PDB file (active site detection, sequence to connectivity table)
  6. BioJava interface

Discrete Fourier transform (DFT)

FFTW

http://www.fftw.org

C subroutine library

Advertisements

Written by vietnamen

Tháng Mười 21, 2009 at 1:35 chiều